Test

Å reise på leir 

Ønsker du å reise på dugnadsleir for å oppleve nye kulturer, samarbeide og skape nye bekjentskaper med mennesker fra hele verden? Ønsker du å bidra til et spennende prosjekt og en bedre verden? Vi kan hjelpe deg med å finne ditt reisemål, og et prosjekt som går ut på det temaet du brenner for. 

Hvem er vi?

Internasjonal Dugnad (ID) er den norske avdelingen av Service Civil International (SCI), en verdenomspennende fredsorganisasjon. Vi ønsker å bidra til internasjonal forståelse, fred og solidaritet hovedsaklig gjennom å arrangere arbeids- og studieleire.

Visjon, verdier, mål

SCI skal virke som en katalysator for forandring både i individet og i samfunnet. Det vil si forandring mot en livsstil grunnet på internasjonal solidaritet, rettferdighet, bærekraftig utvikling, enkeltmenneskets politiske engasjement på alle plan, og respekten for individet slik den kommer til uttrykk i menneskerettighetsærklæringen. 

UD's Reiseråd

Alle som skal reise på leir må sjekke, og følge, Utenriksdepartementets reiseråd.

Dersom Utenriksdepartementet fraråder reise til et bestemt land, så vil Internasjonal Dugnad følge Utenriksdepartementets oppfordring og ikke sende frivillige til dette landet. https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Kontakt oss!

Internasjonal Dugnad
Org.nr: 975502775
Mailadresse: info@internasjonaldugnad.org
Telefonnummer: 40512753