LEIRENE

Leirprogram for sommersesongen legges hovedsakelig ut hvert år i februar/mars, men det oppdateres fortløpende på SCI's leirsøkemotor her. Les nøye igjennom all praktisk informasjon før du fyller ut søkeskjemaet.

 

 • Hver leir varer fra 2-3 uker. Arbeidstype og -mengde varierer fra leir til leir.
 • Det arrangeres ca 800 leirer hvert år, du finner leirer i alle verdensdeler.
 • Reisen til og fra leirstedet ordner og betaler du selv
 • Påmeldingsavgifter er 1500 kr, og dette inkluderer ett års medlemskap i Internasjonal Dugnad (kr 300)
 • Du er forsikret under selve leiren (ulykke, sykdom, skade), men Internasjonal Dugnad anbefaler likevel alle å tegne egen reiseforsikring
 • Kost og losji ordner vertsorganisasjonen, men lommepenger må du ha med selv.
 • Det er vanligvis 10-20 deltagere per leir
 • Leirspråket er engelsk hvis ikke noe annet er nevnt i leirbeskrivelsen.

 

 

 

 

 

 

HVORDAN SØKE

Se video her (facebook) for hvordan navigere på vår søkemotor for leirer, og følg stegene nedenfor:
 • Finn leirer på vår søkemotor www.workcamps.info og fyll ut søknadsskjema
 • Sett flere alternative leirønsker
 • Send påmeldingen så tidlig som mulig. Da har du størst sjanse for å bli plassert på leiren du har satt som første ønske.
 • Når du sender søknaden må du samtidig betale medlemsavgift på 300 kr til Internasjonal Dugnad, kontonr: 1254 62 30986 eller via Vipps. Merk innbetalingen med navn og "medlemsavgift". 
 • Når du får tildelt plass på en leir bekrefter du at du mottar plassen, og betaler 1200 kr i påmeldingsavgift for leir som dekker kost/losji, samt en ulykkesforsikring under leirperioden. Merk innbetalingen med navn og "leirpåmelding"
 • Påmeldingen er bindene
 • Hvis du ikke kan reise så må du melde ifra skriftlig til både Internasjonal Dugnad og mottagerorganisasjonen. 
  • Ved avbud 3 uker før leiren starter betaler vi tilbake halve påmeldingsavgiften. Blir du syk får du samme beløp returnert mot legeerklæring, uansett hvor sent før avreise du sier ifra.
  • Husk, melder du avbud vil dette skape store problemer for de som arrangerer leiren. Ten derfor nøye igjennom tidsrom og leirsted før du søker.

Kontakt oss!

Internasjonal Dugnad
Org.nr: 975502775
Mailadresse: info@internasjonaldugnad.org
Telefonnummer: 40512753