Bli medlem

Du kan bli medlem for kun 300 kroner i året. Merk innbetalingen med "navn + medlemskontigent", og vi registrerer deg som medlem. Du vil få tilgang til vår innloggingsside med masse rart.

 

Bankkontonr: 1254 62 30986

Vipps: Bruk "Kjøp og betal"-funksjonen og søk opp vårt vippsnummer 135773

Gi gave

Hvis du ønsker kan du gi Internasjonal Dugnad en engangssum som gave. Merk innbetalingen med "Gave" og gjerne navn :) 

 

Bankkontonr: 1254 62 30986

Vipps: Bruk "Kjøp og betal"-funksjonen og søk opp vårt vippsnummer 135773

PR/Frivillig innsats

Vil du bidra til at flere får høre om Internasjonal Dugnad og leirtilbudet? Ta kontakt med oss på mail eller i kontaktskjema på denne siden, og vi kommer tilbake til deg. 

Du kan blandt annet hjelpe til med å stå på stand, dele ut brosjyrer og henge opp plakater (vi kan sende deg materiell), skrive om oss i aviser, blader, magasiner og nettsider, eller bli en aktiv deltager i vår PR-gruppe.

Kontakt oss!

Internasjonal Dugnad
Org.nr: 975502775
Mailadresse: info@internasjonaldugnad.org
Telefonnummer: 40512753