Arrangere leir

Internasjonal Dugnad arrangerer internasjonale dugnadsleire i Norge på bakgrunn av initiativ fra lokalsamfunn i vårt eget land.

 

For eksempel har vi arrangert leirer i samarbeid med Narvik fredssenter i Nord, Kornhaug Norsk Fredssenter, flyktningemottak, Rudolf Steiner gården på Vallersund, Rudolf Steiner landsbyen Jøssåsen og Sandermoen stasjon på Kulturbanen for å nevne noen.

Hva slags prosjekt?

Har du et prosjekt og ønsker støtte i form av en internasjonal dugnadsinnsats kan du lese her om hva vi kan tilby og hva vi forventer av din organisasjon. 

 • SCI's innsats gjelder først og fremst mennesker som er ofre for vold eller sosial, økonomisk eller politisk urettferdighet eller som lider under sult og sykdom
 • I norsk målestokk innebører hjelpen at prosjekter kan bli gjennomfør der hvor det ellers ikke finnes ølkonomiske eller menneskelige ressurser til gjennomføring av lokale oppgaver
 • Internasjonal Dugnad konkurrerer ikke med betalt arbeidskraft, og støtter således bare opp om non-profit-virksomheter

Hva kreves?

Vi stiller noen krav til våre samarbeidspartnere, og de er som følger:

 • Kost og losji for deltagerne
 • Innkvarteringen kan være enkel standard; sovesal, hytte eller lignende. Deltagere kan ha med sovepose.
 • Kokemuligheter slik at deltagerne lager maten selv, eller at de får servert mat i kantine eller lignende
 • Enkle arbeidsoppgaver som ikke krever spesielle forkunnskaper
 • Arbeidsleder som veileder og overvåker arbeidet
 • Nødvendig materiell og utstyr for utføring  av arbeidet
 • Mulighet for fritidsaktiviteter og sosiale tilstelninger
 • Administrasjonsavgift til Internasjonal Dugnad, kr 3000 per leir.

Kontakt oss!

Internasjonal Dugnad
Org.nr: 975502775
Mailadresse: info@internasjonaldugnad.org
Telefonnummer: 40512753