Hvem kan reise på leir?

  • Har du fylt 16 år kan du delta på leir i Norge.
  • Har du fylt 18 år kan du i tillegg delta på leir i Europa, Australia, USA og deler av Asia.
  • Har du fylt 20 år kan du delta på leir i Afrika, Latin-Amerika og andre deler av Asia.
  • Det er som regel ingen øvre aldersgrense, ta kontakt hvis du er i tvil.
  • Det kreves ingen spesielle yrkeskunnskaper. Engelsk er leirspråket på de fleste leirer, men noen leirer krever også andre språkkunnskaper, dette er spesifisert på søkesiden.
  • Deltagere med funksjonshemming og foreldre med barn er også velkommen på leir der dette er praktisk mulig. For mer informasjon kan du kontakte oss i kontaktform eller på mail som oppgitt nedenfor.

 

UDs reiseråd

Alle som skal reise på leir må sjekke, og følge, Utenriksdepartementets reiseråd. Dersom utenriksdepartementet fraråder reise til et bestemt land, så vil Internasjonal Dugnad følge Utenriksdepartementets oppfordring og ikke sende frivillige til dette landet.  UDs reiseråd finner du her

 

Kontakt oss!

Internasjonal Dugnad
Org.nr: 975502775
Mailadresse: info@internasjonaldugnad.org
Telefonnummer: 40512753