Hvem kan reise på leir?

  • Har du fylt 16 år kan du delta på leir i Norge.
  • Har du fylt 18 år kan du i tillegg delta på leir i Europa, Australia, USA og deler av Asia.
  • Har du fylt 20 år kan du delta på leir i Afrika, Latin-Amerika og andre deler av Asia.
  • Det er som regel ingen øvre aldersgrense, ta kontakt hvis du er i tvil.
  • Det kreves ingen spesielle yrkeskunnskaper. Engelsk er leirspråket på de fleste leirer, men noen leirer krever også andre språkkunnskaper, dette er spesifisert på søkesiden.
  • Deltagere med funksjonshemming og foreldre med barn er også velkommen på leir der dette er praktisk mulig. For mer informasjon kan du kontakte oss i kontaktform eller på mail som oppgitt nedenfor.

Kontakt oss!

Internasjonal Dugnad
Org.nr: 975502775
Mailadresse: info@internasjonaldugnad.org
Telefonnummer: 40512753