Test

Hvem er vi?

Internasjonal Dugnad (ID) er den norske avdelingen av Service Civil International (SCI), en verdenomspennende fredsorganisasjon. Vi ønsker å bidra til internasjonal forståelse, fred og solidaritet hovedsakelig gjennom å arrangere arbeids- og studieleire.

Å reise på leir 

Ønsker du å reise på dugnadsleir for å oppleve nye kulturer, samarbeide og skape nye bekjentskaper med mennesker fra hele verden? Ønsker du å bidra til et spennende prosjekt og en bedre verden? Vi kan hjelpe deg med å finne ditt reisemål, og et prosjekt som går ut på det temaet du brenner for. 

Visjon, verdier, mål

SCI skal virke som en katalysator for forandring både i individet og i samfunnet. Det vil si forandring mot en livsstil grunnet på internasjonal solidaritet, rettferdighet, bærekraftig utvikling, enkeltmenneskets politiske engasjement på alle plan, og respekten for individet slik den kommer til uttrykk i menneskerettighetsærklæringen. 

Kontakt oss!

Internasjonal Dugnad
Org.nr: 975502775
Mailadresse: info@internasjonaldugnad.org
Telefonnummer: 40512753